Nicelabel

Rozwiązanie NiceLabel Label Management System umożliwia centralną standaryzację całego procesu drukowania etykiet. Zawiera wszystkie elementy potrzebne do przekształcenia procesów etykietowania. W skład oprogramowania NiceLabel Label Management System wchodzi projektant etykiet, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentacją, system drukowania w sieci (do drukowania ręcznego), zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. System jest skalowalny w zakresie od pięciu do kilku tysięcy użytkowników. Może również zostać rozbudowany i obejmować lokalizacje zdalne, dostawców i współpracujących producentów.

 

Wersje oprogramowania

Designer Express
Małe przedsiębiorstwa z jednym użytkownikiem, niewielką liczbą wersji etykiet oraz małym wolumenem druku. Rozwiązanie dla użytkowników z podstawowymi potrzebami w zakresie komunikacji z bazą danych jak na przykład Microsoft Excel i pliki tekstowe.

  • Wersja jednostanowiskowa
  • Nieograniczona liczba drukarek
  • Obsługa programu Excel

Designer Pro
Małe i średnie przedsiębiorstwa z niewielką liczbą użytkowników i wersji etykiet oraz małym wolumenem druku. Rozwiązanie dla użytkowników z potrzebą pełnej łączności z niemal każdą istniejącą bazą danych jak np. Access, SQL itp.

  • Jeden użytkownik lub nieograniczona liczba użytkowników z 3,5 lub 10 drukarkami
  • Dostępne dla stanowisk z następującą liczba drukarek 3,5, lub 10
  • Obsługa wszystkich baz danych

PowerForms Suite
Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których pracownicy drukują etykiety, dokładność ma kluczowe znaczenie, a także ważna jest wydajność.

  • Nieograniczona liczba użytkowników
  • Dostępne dla stanowisk z następującą liczbą drukarek: 3, 5 lub 10
  • Obsługa wszystkich baz danych