Exim Coding – Systemy etykietowania i znakowania przemysłowego.

Specjalizujemy się w zaopatrywaniu i serwisie urządzeń znakujących towary. Wprowadzone przez Nas urządzenia na Polski Rynek należą do najlepszych rozwiązań na świecie, dzięki czemu znalazły bardzo dobry odbiór u Naszych klientów. Szeroka oferta oraz starannie dobierana technologia owocuje najlepszymi wynikami niezawodności.

Wśród Naszych klientów znajdują się wiodące zakłady produkcyjne z całego regionu kraju.Nasze systemy stosowane są przede wszystkim w przemyśle opakowań, spożywczym, samochodowym, elektronicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Stale rosnące zainteresowanie Naszą ofertą jest dla Nas najlepszą oceną Naszej pracy.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.eu